Branch Mathematics and Statistics Faculty and Staff Publications

Document Type

Book

Publication Date

1998

Abstract

Prezenta lucrare" încearcă să pună la dispoziţia elevilor şi profesorilor instrumente de evaluare a cunoştinţelor la toate capitolele din actuala programă de matematică. " În evoluţia adolescenţi/or din ţara noastră etapa admiterii în liceu mobilizează eforturi şi emoţii cu totul speciale. 'Actuala lucrare se doreşte a fi un sfljtuitor permanent În perioada fierbinte dintre e.;wmenul de capacitate şi admiterea În liceu. Testele cuprinse in această culegere au un caracter complementar faţă de multe materiale scrise În vederea sprijinirii celor ce se pregătesc pentru astfel de examene şi se referă la intreaga materie cuprinsă În programele analitice de aritmetică, algebră şi geometrie din clasele gimnaziale. Aceste teste au fost realizate cu intenţia de a-i ajuta corespunzător pe cei ce vor să utilizeze lucrarea asigurându-li-se acestora succesul cât şi plusul de pregătire pentru viitoarele examene. Pentru toate variantele de subiecte propuse prezentăm baremuri de corectare, soluţii, sugestii de rezolvar~ şi răspunsuri' complete În funcţie de dificultatea şi caracterul specific al problemei. Menţionăm totodată că fie~are test este alcătuit după modelele subiecteloF date in ultimii ani la examenul de admitere În liceu şi sunt astfel grupate Încât să acopere programa .de examen şi să asigure o parcurgere ritmică a manualelor şcolare. Deaceea, În finalul lucrării am prezentat subiectele date la proba de matematică in anii 1991-1997. Mulţumim tuturor celor care au dovedit ~ receptivitate deosebită pentru apariţia lucrării şi au făcut posibilă tipărirea ei.

Autorii

Publisher

Paralela 45

ISSN

973 - 9291 - 42 - 2

Language (ISO)

French

Keywords

mathematical problems, problems, geometry, trigonometry

Creative Commons License

Creative Commons Attribution 4.0 International License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Share

COinS