Mathematics and Statistics Faculty and Staff Publications

Document Type

Book

Publication Date

2017

Abstract

Abstract in English:

This book contains concrete examples from history, economy, biology, digital world, nuclear physics, agriculture and so on about breaking a neutrosophic dynamic system (i.e. a dynamic system that has indeterminacy) from inside.

We define a neutrosophic mathematical model using a system of ordinary differential equations and the neutrosophic probability in order to approximate the process of breaking from inside a neutrosophic complex dynamic system.

It shows that for breaking from inside it is needed a smaller force than for breaking from outside the neutrosophic complex dynamic system.

Methods that have been used in the past for breaking from inside are listed.

Simulation and animation of this neutrosophic dynamical system are needed for the future since, by changing certain parameters, various types of breaking from inside may be simulated.

Abstract in Romana:

Această carte conține exemple concrete din istorie, economie, biologie, spațiu digital, fizică nucleară, agricultură și altele, de distrugere unui sistem neutrosofic dinamic (adică a unui sistem care are indeterminări), acționând din interiorul acestuia.

Descriem un model neutrosofic matematic folosind un sistem de ecuații diferențiale ordinare și probabilitatea neutrosofică, cu scopul de a aproxima procesul de distrugere din interior a unui sistem neutrosofic dinamic complex.

Se demonstrează că, pentru distrugerea din interior a unui astfel de sistem, este necesară o forță mai mică decât pentru distrugerea din exterior.

Sunt enumerate metode folosite în trecut pentru distrugerea din interior.

Simularea și animația acestui sistem neutrosofic dinamic sunt necesare pentru viitor, deoarece, schimbând diferiți parametri, se pot simula diferite tipuri de distrugeri din interior.

Language (ISO)

English

Keywords

neutrosophic dynamic system, Breaking-From-Inside Law

Share

COinS